Menu
Калитчук Іван Васильович

Калитчук Іван Васильович

Директор коледжу, спеціаліст...

Підгайна Світлана Михайлівна

Підгайна Світлана Михайлівна

  Заступник директора з...

Богданюк Тетяна Романівна

Богданюк Тетяна Романівна

 Завідувач денного відділення...

Винничук Світлана Петрівна

Винничук Світлана Петрівна

Винничук Світлана Петрівна-спеціаліст...

Верига Галина Іллівна

Верига Галина Іллівна

 Завідувач навчально-методичним кабінетом,...

Белей Наталія Василівна

Белей Наталія Василівна

 Белей Наталія Василівна...

Стефанець Святослав Васильович

Стефанець Святослав Васильович

Викладач циклової комісії...

Студенікіна Світлана Володимирівна

Студенікіна Світлана Володимирівна

 Студенікіна Світлана Володимирівна...

Калитчук Наталія Михайлівна

Калитчук Наталія Михайлівна

Калитчук Наталія Михайлівна...

Равлюк Тетяна Василівна

Равлюк Тетяна Василівна

Викладач циклової комісії...

Кара Руслана Григорівна

Кара Руслана Григорівна

Кара Руслана Григорівна...

Коваль Наталія Михайлівна

Коваль Наталія Михайлівна

Коваль Наталія Михайлівна...

Студенікін Сергій Геннадійович

Студенікін Сергій Геннадійович

 Сергій Геннадійович Студенікін,...

Майданська Світлана Романівна

Майданська Світлана Романівна

Майданська Світлана Романівна...

Лаготюк Олександр Димидович

Лаготюк Олександр Димидович

 Лаготюк Олександр Димидович--викладач...

Онищук Наталія Романівна

Онищук Наталія Романівна

Онищук Наталія Романівна...

Чеховський Степан Ярославович

Чеховський Степан Ярославович

Чеховський Степан Ярославович...

Лазарєва Вікторія Іванівна

Лазарєва Вікторія Іванівна

Викладач циклової комісії...

Винничук Сергій Миколайович

Винничук Сергій Миколайович

  Біографічна довідка. Сергій Миколайович...

Миронюк Марія Михайлівна

Миронюк Марія Михайлівна

Миронюк Марія Михайлівна--...

Prev Next

концепція виховної роботи із студентами

 

Основним пріоритетним напрямом в організації виховного процесу є індивідуальний підхід до виховання кожного студента, стимулювання саморозвитку і самовиховання, духовного пошуку, створення сприятливого виховного середовища, залучення студентів до здобутків духовної і моральної культури нації.

 

 

 

 

 Молодий фахівець повинен:

Мати глибокі знання й навички за напрямами професійної підготовки, суміжними галузями знань, фундаментальними та гуманітарними дисциплінами. Мати свою світоглядну позицію, моральні ідеали, гуманістичні цінності, дотримуватися загальнолюдських норм гуманістичної моралі. Поважати Конституцію, державну символіку й закони України, мати соціальну відповідальність, громадянську мужність, внутрішню волю й почуття власної гідності, здатність до об’єктивної самооцінки. Уміти орієнтуватися в соціально-політичній обстановці, бути готовим до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин. Мати здатність до саморозвитку інтелекту й професійних якостей. Мати потребу в досягненнях і самостійному прийнятті рішень, цілеспрямованість і заповзятливість. Мати високу соціальну активність у всіх сферах життєдіяльності, прагнення до пошуку нового,здатність знаходити нестандартні рішення життєвих проблем, конкурентоспроможність у соціально-економічній діяльності та професійну й соціальну мобільність. Уміти поєднувати власні інтереси з інтересами суспільства. Уміти працювати в колективі, з повагою й увагою ставитися до інших людей, їхньої думки й інтересів.
 Мати національну свідомість громадянина України, кращі риси української ментальності та моральні якості, патріотизм, прагнення до збереження єдності України й примноження багатств і традицій українського народу.

 

К О Д Е К С    Ц І Н Н О С Т Е Й  

 В И Х О В А Н Н Я

 

Абсолютні, вічні цінності. Віра, надія, любов, сумління, правда, справедливість, доброта, чесність, щирість, гідність, милосердя, прощення, досконалість, краса, свобода, нетерпимість до зла, великодушність, оберігання життя, мудрість, шляхетність.

 

Основні національні цінності. Українська ідея, державна незалежність України, самопожертва в боротьбі за свободу нації, патріотизм, готовність до захисту Батьківщини, єдність поколінь на основі віри в національну ідею, почуття національної гідності, історична пам'ять, громадська національно-патріотична активність, пошана до державних та національних символів, до Державного Гімну, Герба і Прапора, любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій,пошана до Конституції України, підтримка владних чинників у відстоюванні незалежності України та розбудові атрибутів державності, орієнтація власних зусиль на розбудову Української держави і розвиток народного господарства, прагнення побудувати справедливий державний устрій, протидія антиукраїнській ідеології, сприяння розвиткові духовного життя українського народу.

 

Основні громадянські цінності. Прагнення до соціальної гармонії, відстоювання соціальної і міжетнічної справедливості, культура соціальних і політичних стосунків, пошана до Закону, пріоритет ідеї громадянськості над ідеєю держави, рівність громадян перед Законом, самовідповідальність людини, права людини - на життя, власну гідність, безпеку, приватну власність, рівність можливостей тощо, суверенітет особи, право на свободу думки, совісті, вибору конфесії, участі у політичному житті, проведенні зборів, готовність до захисту власних прав і свобод, обов'язки, що випливають з прав і свобод інших людей, пошана до національно-культурних цінностей інших народів, повага до демократичних виборів і демократично обраної влади, толерантне ставлення до чужих поглядів, якщо вони не суперечать абсолютним і національним цінностям, пошана до праці як до головного джерела суспільного добробуту.

 

Цінності сімейного життя. Подружня вірність, піклування про дітей, піклування про батьків і старших у сім'ї, пошана до предків, догляд за їхніми могилами, взаємна любов батьків, злагода та довір'я між членами сім'ї, гармонія стосунків поколінь у сім'ї, демократизм відносин, повага до прав дитини і старших, відповідальність за інших членів сім'ї, допомога слабшим членам сім'ї, гармонія батьківського і материнського впливу у вихованні, спільність духовних інтересів членів сім'ї, здоровий спосіб життя, прихильність до спорту, культ праці, дбайливе ставлення до її продуктів, дотримання народних звичаїв, охорона традицій, гостинність, сімейна відкритість щодо суспільного життя, багатодітність.

 

Цінності особистого життя. Орієнтація на пріоритет духовних цінностей, внутрішня свобода, воля, мудрість, розум, здоровий глузд, мужність, рішучість, героїзм, лагідність, доброзичливість, правдомовність, поміркованість, урівноваженість в особистих і громадських справах, оптимізм, почуття гумору, життєрадісність, бадьорість, терпеливість, гармонія душі та зовнішньої поведінки, відраза до злослів'я, підприємливість, старанність, ініціативність, працьовитість, цілеспрямованість, витривалість, наполегливість, самостійність, творча активність, твердість слова, точність, самокритичність, почуття відповідальності, ощадливість, вміння мовчати і слухати інших, культ доброго імені, надійність у праці, партнерстві, у збереженні чужої таємниці тощо, шляхетність і відповідальність у стосунках з особою іншої статі, вдалий вибір поля діяльності та повноцінна самореалізація, розвиток естетичних смаків і творчих естетичних здібностей. Увага до власного здоров'я, прихильність до спорту і фізичної праці, гарт організму в процесі сімейного і громадського виховання, здоровий спосіб життя і протидія згубним звичкам;  самоусвідомлення і переживання своєї єдності з природою, любов і бережливе ставлення до всього живого на землі, відчуття краси природи як Божого творіння.

 

Залиште Ваш коментар

Усі поля із знаком(*) обов'язкові

Піднятися вгору

Нижня колонка І

Нижня колонка ІІІ

Архів сайту

Наш коледж

Ми у соціальних мережах