Menu
Калитчук Іван Васильович

Калитчук Іван Васильович

Директор коледжу, спеціаліст...

Підгайна Світлана Михайлівна

Підгайна Світлана Михайлівна

  Заступник директора з...

Богданюк Тетяна Романівна

Богданюк Тетяна Романівна

 Завідувач денного відділення...

Винничук Світлана Петрівна

Винничук Світлана Петрівна

Винничук Світлана Петрівна-спеціаліст...

Верига Галина Іллівна

Верига Галина Іллівна

 Завідувач навчально-методичним кабінетом,...

Белей Наталія Василівна

Белей Наталія Василівна

 Белей Наталія Василівна...

Стефанець Святослав Васильович

Стефанець Святослав Васильович

Викладач циклової комісії...

Студенікіна Світлана Володимирівна

Студенікіна Світлана Володимирівна

 Студенікіна Світлана Володимирівна...

Калитчук Наталія Михайлівна

Калитчук Наталія Михайлівна

Калитчук Наталія Михайлівна...

Равлюк Тетяна Василівна

Равлюк Тетяна Василівна

Викладач циклової комісії...

Кара Руслана Григорівна

Кара Руслана Григорівна

Кара Руслана Григорівна...

Коваль Наталія Михайлівна

Коваль Наталія Михайлівна

Коваль Наталія Михайлівна...

Студенікін Сергій Геннадійович

Студенікін Сергій Геннадійович

 Сергій Геннадійович Студенікін,...

Майданська Світлана Романівна

Майданська Світлана Романівна

Майданська Світлана Романівна...

Лаготюк Олександр Димидович

Лаготюк Олександр Димидович

 Лаготюк Олександр Димидович--викладач...

Онищук Наталія Романівна

Онищук Наталія Романівна

Онищук Наталія Романівна...

Чеховський Степан Ярославович

Чеховський Степан Ярославович

Чеховський Степан Ярославович...

Лазарєва Вікторія Іванівна

Лазарєва Вікторія Іванівна

Викладач циклової комісії...

Винничук Сергій Миколайович

Винничук Сергій Миколайович

  Біографічна довідка. Сергій Миколайович...

Миронюк Марія Михайлівна

Миронюк Марія Михайлівна

Миронюк Марія Михайлівна--...

Prev Next

Структурні підрозділи

  • Автор: Снятинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету

ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 Завідувач відділенням:

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – Богданюк Тетяна Романівна.

Біографічна довідка:


Народилася 8 квітня 1979 року в м. Снятин.
В 2001 році закінчила Технологічний університет Поділля.
У 2007 році закінчила Тернопільський національний економічний університет.
З 2008 року – завідувач відділенням «Аграрного виробництва та економіки».

На відділенні проводиться підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями:
075 «Маркетинг»;
071 «Облік і оподаткування».
Термін навчання на базі базової загальної середньої освіти 2 роки і 10 місяців, а на базі загальної середньої освіти 1 рік і 10 місяців.

На відділенні проводиться підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями:
208 «Агроінженерія».
Термін навчання на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 10 місяців.
Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням та угодами з фізичними та юридичними особами, по денній та заочній формі навчання.

На відділенні проводиться підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями:
201 «Агрономія»
      «Виробництво і переробка продукції рослинництва»,
      «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
Термін навчання на базі базової загальної середньої освіти 3 роки і 10 місяців.
Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням та угодами з фізичними та юридичними особами, по денній формі навчання.

______________________________________________________________________________________________

Циклова комісія економічних дисциплін

 

Голова комісії

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категоріїМиронюк Марія Михайлівна.

 

Циклова комісія економічних дисциплін створена в 1996р.

Циклова комісія економічних дисциплін

Фахову підготовку молодших спеціалістів забезпечує циклова комісія економічних дисциплін, яка становить за мету підготувати фахівців, що мають глибокі знання в галузі управління, економіки та фінансової системи.

Очолює комісію - Миронюк Марія Михайлівна

Глибокі і різноманітні знання, практичні навички забезпечує студентам колектив  кваліфікованих викладачів : Лазарєва В.І., Миронюк М.М., Онищук Н.Р., Равлюк Т.В., Стефанець С.В., Богданюк Т.Р.

 Викладачі володіють сучасними методиками навчання, використовують ПЕОМ, технічні засоби. На заняттях застосовують інтерактивні форми, інноваційні технології, бінарні заняття, ділові ігри. Готують навчальні посібники, методичні розробки, щоденники - звіти, робочі зошити, які використовуються в навчальній діяльності.

Лекції з дисциплін професійного циклу читаються з використанням досвіду вітчизняних аграрних підприємств.

На семінарських заняттях створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення проблемних питань.

Під час проведення практичних занять студенти розраховують показники, будують графіки, проводять порівняльний аналіз. Практичні роботи виконуються на фактичних даних підприємств різних форм власності, що дозволяє студентам краще орієнтуватися в сучасному ринковому полі, оцінювати реальну ситуацію на підприємстві.

Курсові роботи студенти виконують на прикладі підприємств з обов’язковим захистом та презентацією .

Відділення організовує зустрічі студентів з керівниками та спеціалістами підприємств, банків, представниками Державного казначейства України, Державної податкової служби, страхових компаній, тощо.

Методична робота

Головне завдання циклової комісії – формувати у майбутніх фахівців знання та уміння аналізувати економічну діяльність підприємств, планувати їхню виробничу, комерційну та фінансову діяльність, організувати виробничий процес та управляти персоналом.

Для досягнення цієї мети колектив проводить певну методичну роботу:

·                    З метою активізації розумової діяльності студентів використовує різні форми та методи проведення занять та контролю знань;

·                    Вдосконалює комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються на денному та заочному відділенні;

·                    Розробляють пакети комплексних кваліфікаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації для спеціальностей «Комерційна діяльність», «Бухгалтерський облік», «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» «Виробництво і переробка продукції рослинництва»;

·                    Працюють над створенням комп’ютерних технологій під час проведення практичних занять зі спеціальних дисциплін та навчальних практик;

·                    В пошуку ефективних форм організації самостійної роботи студентів.

 

______________________________________________________________________________________________

Циклова комісія гуманітарно-правових дисциплін

 

Голова комісії

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категоріїШлемко Марія Степанівна. 

 

Циклова комісія гуманітарно-правових дисциплін створена в 2010р.

      Циклова комісія гуманітарних дисциплін – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчально-методичну, виховну роботу з однієї або кількох споріднених дисциплін.
      Склад комісії: Шлемко М.С. – голова циклової комісії.
      Члени комісії: Бордун Н.А., Левко М.М., Підгайна С.М., Шкурган А.Б.

Комісія здійснює педагогічну діяльність,
керуючись кредом:
«Ми виховуємо та навчаємо не носія знань, а людину, яка може жити в суспільстві і приносити йому користь»
                                                                                                           В.Сухомлинський
Творче кредо викладачів:
«Життя – це не ті дні, які пройшли, а ті, що запам’ятались».

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії гуманітарних дисциплін полягають у :

- створенні оптимальних умов для творчого розвитку природних здібностей студентів;
- формуванні у студентів системи уявлень про навколишній світ, його цілісного сприйняття та вміння орієнтуватися у культурному просторі на основі діалогічної єдності національних та загальнолюдських цінностей;
- широкому запровадженні інноваційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін;
- активізації науково-дослідної, пошукової, історико-краєзнавчої роботи;
- практичному викладанні іноземних мов;
- вихованні поваги до державних символів;
- вихованні національно-свідомого громадянина;
- формуванні моральних цінностей та навичок здорового способу життя;
- активізації індивідуальних форм навчання;
- роботі з обдарованими дітьми;
- оновленні навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін;
- вивченні новинок професійної літератури.

Викладачі комісії
в процесі навчання:
- виховують патріотизм;
- формують національну свідомість громадянина;
- розвивають логічне мислення, вміння вести дискусію.

Намагаються навчити студентів:

- аргументовано, науково аналізувати історичні, філософські проблеми, об’єктивно оцінювати досягнення філософської думки; при навчанні використовувати різноманітні джерела інформації; систематично поповнювати знання, вміти застосовувати їх при вирішенні професійних завдань.
Викладачі проводять щоденну виховну роботу з студентами коледжу, формуючи інтерес до вивчення дисциплін.

На засіданнях циклової комісії обговорюються:

- удосконалення навчально-методичного забезпечення з навчальних дисциплін;
- удосконалення навчально-методичного забезпечення для самостійної роботи студентів;
- обговорення та проведення тижнів дисциплін;
- використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі вивчення дисциплін;
- роль самостійної роботи студентів у підготовці до занять;
- використання інноваційних технологій на заняттях;
- елементи науково-пошукової роботи зі студентами на заняттях.

    Викладачі впевнені, що наше майбутнє залежить від змісту цінностей, які закладаються у свідомості молодих людей. Тому члени циклової комісії покликані не тільки дати високий рівень освіти, але й сприяти формуванню гармонійно розвиненої, національно свідомої, наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними якостями особистості.

    Викладачі комісії в процесі навчання виховують патріотизм, формують національну свідомість громадянина; розвивають логічне мислення, вміння вести дискусію. Намагаються навчити студентів аргументовано, науково аналізувати історичні, філософські проблеми, об’єктивно оцінювати досягнення філософської думки; при навчанні використовувати різноманітні джерела інформації; систематично поповнювати знання, вміти застосовувати їх при вирішенні професійних завдань.
    Викладачі проводять щоденну виховну роботу з студентами коледжу, формуючи інтерес до вивчення дисциплін.

    Обмін досвідом та підвищення педагогічної майстерності здійснюється шляхом проведення відкритих занять, проведення тижня циклової комісії, олімпіад, конкурсів, літературних читань, відкритих засідань гуртків.
    Викладачі комісії – це професійно кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом педагогічної роботи, творчі натури, які завжди шукають нестандартні шляхи вирішення проблем.
    Висока методична робота викладачів циклової комісії знайшла своє відображення у створенні та представленні методичного матеріалу на виставках у коледжі та в Навчально-методичному центрі.
    Викладачами проводиться досить різноманітна дослідницька та гурткова робота.
    Члени комісії гуманітарних дисциплін постійно беруть участь в обласних методичних засіданнях. У навчальний процес впроваджують активні форми роботи:лекції-конференції, рольові та ділові ігри; інтерактивні методи навчання: мікрофон, мозковий штурм, проблемно-пошуковий метод; робота в малих групах, презентації.

     Центром методичного забезпечення навчальних дисциплін та виховних заходів є кабінети української мови та літератури, світової літератури, основ правознавства, історії, іноземної мови, культурології.
    Під час навчально-виховного процесу викладачі намагаються створити атмосферу позитивно-орієнтовану на кожного студента.
    На заняттях з української мови, української та світової літератур значна увага приділяється розвитку особистості студента, формуванню мовленнєвої культури.
    Заняття з іноземних мов дають можливість студентам не тільки розвинути комунікативні навики та поповнити свої знання про країни, мова яких вивчається, але й підготуватися для самостійної роботи над іншомовною фаховою літературою.
   Викладачі суспільних дисциплін формують у молодих людей почуття патріотизму та національної свідомості.

______________________________________________________________________________

Циклова комісія агрономічних дисциплін

 

Голова комісії

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категоріїКара Руслана Григорівна. 

 

Циклова комісія агрономічних дисциплін створена в 1994р.

Основними завданнями комісії агрономічних дисциплін є підвищення педагогічної майстерності викладачів, рівня їх методичної підготовки. Працювати над покращенням знань студентів по предметах агрономічного циклу, використовувати активні методи навчання, проводити більше занять на виробництві, організовувати екскурсії. Також необхідним є підтримання тісного зв’язку з науково-дослідними установами, передовими господарствами району і області, активніше виступати на сторінках періодичної преси.

 

На підставі аналізу та узагальнення завдання по вдосконаленню процесу навчання і виховання циклова комісія працює над такими проблемами:

·        впровадження в практику роботи нетрадиційних форм при проведенні різних типів занять, прогресивних, активних методів навчання і виховання;

·        підвищення педагогічної майстерності викладачів через безперервну самоосвіту, участь у методичних заходах технікуму, районного і обласного рівнів;

·        покращити індивідуальну роботу із відстаючими студентами;

·        домагатися підвищення знань студентів із дисциплін;

·        нагромадження та поширення передового педагогічного досвіду;

·        формування потягу, заохочення до навчання, до самоосвіти;

·        вдосконалення навчально-матеріальної бази і методики її використання;

·        сприяння відродженню національної самосвідомості;

·        впровадження елементів комп’ютеризації навчально-виховного процесу.

______________________________________________________________________________________________

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

 

Голова комісії

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – Коваль Наталія Михайлівна

 

Циклова комісія природничо - математичних дисциплін створена в 1994р.

Пріоритетні проблеми і завдання комісії 

природничо-математичного циклу

     ·впровадження у навчально-виховний процес нових педагогічних технологій з метою формування ключових компетентностей студентів;

·підвищення педагогічної майстерності викладачів через безперервну самоосвіту, участь у методичних заходах і конкурсах технікуму, районного та обласного рівнів;

·активізація роботи зі здібними та обдарованими студентами;

·створення банку даних програмного, науково-методичного та дидактичного забезпечення навчальних програм для забезпечення якості освіти;

·активізація позааудиторної роботи з студентами засобами предметних гуртків, організація та проведення тижня природничих наук, участь у пошуково-дослідницькій роботі, конкурсах, турнірах;

·поповнення навчальних кабінетів сучасними засобами навчання, дидактичними матеріалами та наочними матеріалами до занять;

·створення електронного портфоліо викладачів комісії природничо-математичних дисциплін у вигляді презентації;

·підвищення економічного та правового рівня викладачів.

______________________________________________________________________________________________

 Циклова комісія технічних дисциплін

 

Голова комісії

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – Калитчук Петро Петрович

Циклова комісія технічних дисциплін

Циклова комісія технічних дисциплін здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 208 «Агроінженерія». З 2016 року очолює комісію викладач вищої кваліфікаційної категорії Калитчук Петро Петрович.
       Більшість членів комісії мають педагогічний стаж понад 20 років і є спеціалістами вищої кваліфікаційної категорії. Для забезпечення підготовки молодших спеціалістів циклова комісія використовує сучасну матеріально-технічну базу: навчальні кабінети "Трактори та автомобілі", "Машини для тваринництва", "Правила дорожнього руху", "Економіка підприємства", "Ремонт машин і обладнання", «Охорони праці», «Сільськогосподарські машини», « Експлуатація машин і обладнання», «Технічний сервіс в АПК». Циклова комісія має тісні зв'язки з спорідненими кафедрами Подільського державного аграрно-технічного університету.
     Випускники спеціальності 208 «Агроінженерія» можуть успішно працювати завідувач машинного двору, завідувач майстерні, майстер з експлуатації та ремонту машин і обладнання, механік автомобільного гаража, механік виробництва, механік цеху, інспектор з охорони праці, інженер з безпеки руху, слюсар з паливної апаратури, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів кагорії «В» і «С».
Першочерговим завданням, над яким працює циклова комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості.
     Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на вдосконалення матеріально-технічної та методичної бази, які забезпечують якісне викладання дисциплін із використанням активних методів навчання, а також розвитку наукових і творчих інтересів студентів.
     У процесі виконання поставлених завдань циклова комісія чітко визначила основні напрямки своєї роботи за останні роки. Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, спеціальності 208 «Агроінженерія» а саме:
- забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
- розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, гурткової роботи;
- розробка, обговорення та схвалення навчально-методичного забезпечення дисциплін;
- своєчасне внесення змін і доповнень до навчально-методичного забезпечення дисциплін;
- вивчення та поширення досвіду роботи досвідчених викладачів-методистів, надання допомоги молодим викладачам у набутті педагогічної майстерності;
- підготовка, розгляд й схвалення матеріалів для проведення заліків, семестрових екзаменів та іншої документації для контролю знань студентів;
- контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв об’єктивної їх оцінки;
-керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;
-організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
- організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;
- організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
- проведення профорієнтаційної роботи;
- організація підвищення кваліфікації викладачів;
- участь викладачів у професійних конкурсах.
       Циклова комісія веде навчальний процес на відділенні «Агроінженерія» і є випусковою. Викладачі циклової комісії беруть участь у підготовці фахівців за спеціальністю: 208 «Агроінженерія». За цикловою комісією закріплені наступні навчальні дисципліни:

Калитчук П.П.
«Технічний сервіс в АПК» - викладач вищої кваліфікаційної категорії

Студенікін С.Г.
«Ремонт машин і обладнання» - викладач вищої кваліфікаційної категорії

Пасічник І.І.
«Експлуатація машин і обладнання» - викладач вищої кваліфікаційної категорії

Шевага В.П.
«Основи нарисної геометрії» - викладач-методист

Винничук С.М.
«Трактори і атомобілі» - викладач вищої кваліфікаційної категорії

Удудович Л.Т.
«Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності» – викладач першої категорії

Захаркевич І.О.
«Сільськогосподарські машини» - викладач вищої кваліфікаційної категорії

Борущак М.І.
«Основи теплотехніки і гідравліки» - викладач вищої кваліфікаційної категорії

Мартинюк В.В.
«Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» - викладач-методист

Мартинюк С.М.
«Загальна електротехніка» - викладач вищої кваліфікаційної категорії

Лаготюк П.О.
«Правила дорожнього руху» - викладач-спеціаліст

     Циклова комісія має навчальну і лабораторну базу. Навчальний процес викладачі комісії проводять у 13 кабінетах і 7 лабораторіях, значна частина обладнання кабінетів і лабораторій виготовлена викладачами комісії разом з студентами старших курсів.
      Циклова комісія організовує і проводить курсове проектування з дисциплін «Технічна механіка» і «Технічний сервіс в АПК». Викладачі комісії є також керівниками дипломних проектів.
    Викладачами циклової комісії підготовлено методичні вказівки для студентів щодо вивчення дисциплін, також з курсового та дипломного проектування.
      Велика увага викладачів циклової комісії зосереджена на удосконаленню матеріально-технічної бази навчального процесу. Практичну підготовку студенти проходять у лабораторіях і майстернях коледжу, а також на автотранспортних підприємствах і СТОА Снятинського району і області.
       Значний накопичений досвід навчально-методичної роботи, високий технічний і педагогічний рівень колективу циклової комісії є запорукою якісної підготовки фахівців.

 _____________________________________________________________________________________________

Циклова комісія фізичного виховання та Захисту Вітчизни

 

Голова комісії

Спеціаліст  вищої кваліфікаційної категоріїАнатійчук Іван Іванович.

 


Спортивно-масова і оздоровча робота в

Снятинському коледжі Подільського ДАТУ.

Невід’ємною частиною навчально-виховного процесу в коледжі є фізичне виховання.

Фізичне виховання в коледжі базується на законах «Про освіту», «Про фізичну культуру та спорт».

Основними документами з фізичного виховання у коледжі є: навчальна програма, графік навчального процесу, план роботи циклової комісії та кабінету фізичного виховання, перспективний план спортивно-масових та оздоровчих заходів, положення про проведення спартакіади, календарні плани роботи колективу фізкультури, робочі програми. Цикловою комісією розроблені контрольні нормативи та тести з видів спорту, які використовуються навчальною програмою для розвитку фізичних якостей студентів, інструкції з охорони праці при проведенні практичних занять з фізичного виховання, план розвитку спортивної бази коледжу.

Протягом навчального року в коледжі проводиться спартакіада коледжу з 9 видів спорту. Всі заходи зафіксовані і оформлюються в папках спортивних змагань. Кожна папка має положення або сценарій проведення змагань.

Студенти коледжу відвідують спортивні секції: з волейболу: (дівчата, хлопці), л/атлетики, з настільного тенісу, гирьового спорту, міні-футболу.

Збірні команди коледжу активно приймають участь в районних, міських, обласних та Всеукраїнських змаганнях.

В обласній спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації ми займаємо призові місця по міні-футболу (5 років поспіль – чемпіони) волейболу –дівчата(чемпіони) і хлопці, а також по гирьовому спорту. Приймаємо участь в зональних та фінальних Всеукраїнських змаганнях серед аграрних ВНЗ - І-ІІ акредитації з волейболу дівчата (2016р. -4 місце) та хлопці,  міні-футболу(2013р., 2015р. - чемпіони, 2016р.-бронзові призери).

Згідно наказу по коледжу за активну участь в спортивно-масових заходах в коледжі та за досягнуті успіхи в змаганнях обласних та Всеукраїнських спортсмени нагороджуються грамотами та цінними подарунками на святкових лінійках або в актовому залі.

Всі спортивно-масові заходи в коледжі проводяться на спортивній базі, яка відповідає вимогам для проведення занять з фізичної культури та спорту (спортивний зал (спорткомплекс), спортивний майданчик на якому знаходиться поле 42×22 із штучним покриттям,  тенісний зал, стадіон «КОЛОС»).

Фізичні і практичні навички забезпечує студентам колектив кваліфікованих викладачів: Волощук О.І., Лаготюк О.Д., Анатійчук І.І., Шиньковський М.М., Матюшин Г.І.

 

Нижня колонка І

Нижня колонка ІІІ

Архів сайту

Наш коледж

Ми у соціальних мережах